HomeAircraftAircrafts IndexV/STOL > XFV-1


Lockheed XFV-1 Salmon
V-22 OV-1
Index
Manufucturer Designation Name Remarks No./B
Lockheed XFV-1 Salmon 海軍VTOL戦闘機 開発中止 2重反転プロペラ 2
垂直/短距離離着陸機
V/STOL
OV-1
XV-3
XV-4
XV-5
XV-6
XV-9
OV-10
XFV-12
XV-15
V-22
XFV-1


   
  XFV-1 138658
Florida Air Museum
Lakeland, FL

 
 
 
     Copyright(c) 2005 Dazaishouni All Rights Reserved.